RCR Simulation Lab

Ett rum med rök i bakgrunden. På väggarna projiceras en nattklubbsmiljö med bar och en nödutgång. I ett hörn står några sittpuffar och ett lågt bord. Fyra personer springer.

RCR Simulation Lab

RCR Simulation Lab är ett simuleringslaboratorium vid Mittuniversitetet i Östersund, där vilka miljöer och situationer som helst kan simuleras och dokumenteras. 

Simuleringslabbet används idag främst för forskning, metodutveckling och övningar inom risk-, kris- och säkerhetsområdet. Men labbets teknik och flexibla design gör det mycket användbart även inom andra verksamhetsområden.

 

Välkommen till en unik simuleringsmiljö!

 

RCR Simulation Lab är en del av forskningscentret Risk and Crisis Research Centre.

Kontakta oss

Kari Pihl

Verksamhetsansvarig|Head of Unit

+46 (0)10-1428978

Finansiärer