Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas

Spara favorit Skriv ut 25 feb februari 2016

SESPA är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som undersöker hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagandet i glesa strukturer.

Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas (SESPA), eller Samhällsentreprenörskap – gränsöverskridande kraft för regional och lokal utveckling i lokala miljöer ­har som syfte att samordna och koncentrera resurser för att utöka kunskapen om hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagande i glesa strukturer.

Kontakta SESPA

Yvonne von Friedrichs

Forskningsledare

Yvonne von Friedrichs
yvonne.vonfriedrichs@miun.se
010-142 8110