Avdelningen för socialt arbete (SOA)

Spara favorit Skriv ut 7 nov november 2016

Avdelningen för socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Avdelningens kärnverksamhet är grund- och vidareutbildning av socionomer samt forskning och forskarutbildning i socialt arbete.

Vi samverkar även med kommuner, landsting, frivilligorganisationer och andra aktörer i samhället.

Uppdragsutbildning

Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp

Arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och deras familjer, kräver hög kompetens hos handläggande socialsekreterare. 

Mittuniversitetet genomför denna utbildning på uppdrag av Socialstyrelsen.

Kursen ges på kvartsfart under fyra kursperioder om vardera 20 veckor, med start höstterminen 2016. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. Deltagare kan om de så önskar examineras för att erhålla högskolepoäng.

Kursen vänder sig till socialsekreterare i Gävleborg, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Den är webbaserad och fysiska träffar genomförs på tre orter: Umeå, Sundsvall och Luleå.

Socialstyrelsen står för kursavgiften. Kurslitteratur och fika vid fysiska träffar ingår. Kursen behöver minst 16 deltagare för att kunna genomföras.

Läs mer och anmäl dig här!

Kontakta SOA-avdelningen

Tf. avdelningschef:
Örjan Sundin

Postadress:
SOA
831 25
Östersund

Besöksadress:
Studiegången 1
Hus L