Praktik utomlands

Spara favorit 9 jul juli 2019

Många av Mittuniversitetets utbildningar har praktik som en integrerad del av utbildningen och det kan finnas möjlighet att förlägga praktikperioden utomlands. Vid vissa ämnen finns även möjligheten att göra examensarbeten utomlands.

Beroende på vad du läser vid Mittuniversitetet så ser dina möjligheter för utlandspraktik olika ut. Är du intresserad av att genomföra din praktik eller examensarbete utomlands så ta kontakt med din institutions internationella kontaktperson och diskutera dina möjligheter.

Erasmus+ praktik

Om du planerar att genomföra en praktikperiod eller examensarbete i ett EU/EES land under minst 60 dagar kan du söka Erasmus+ stipendiet för praktik. Observera att stipendiet kan sökas först efter att du har ordnat din praktikplats. Mer information och ansökan.

Frågor? Kontakta internationaloffice@miun.se

 

 

Utlandspraktik

Sjuksköterska med äldre man

Sjuksköterskeutbildningen

Inom Sjuksköterskeprogrammet finns goda möjligheter till utlandspraktik under termin 5. Vi har samarbetsavtal med lärosäten inom Norden och Europa men ett begränsat antal platser för praktik finns även i Uganda. Praktikperioderna utomlands omfattar antingen fyra eller åtta veckor.