Arkiv- och informationsvetenskap AV, Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp

Kursen är en introduktion till arkiv och informationsvetenskap på avancerad nivå. I kursen ingår att förstå arkivens roll idag och historiskt och digitaliseringens utmaningar på arkiven. Fokus är på centrala begrepp som ex arkiv, handling och dokument. Vi belyser de professioner som på olika sätt arbetar med arkiv och hur dessa har förändrats över tid. Arkivvetenskapliga teorier och standarder belyses under kursens gång. Kursen ger dig en bra grund för vidare studier i ämnet på avancerad nivå.


Hösttermin 2024

Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-K2627
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-02-05