Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp

Som en effekt av digitaliseringen krävs det allt oftare en tydlig styrning och en proaktivitet i informationsförvaltning. Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse om olika metoder för styrning av informationshantering. Att förstå hur styrning och proaktivitet kan stödja hållbar informationsförsörjning och interoperabilitet över tid är ett av de centrala områdena för kursen. I kursen ges studenten en fördjupad kunskap om olika teorier, modeller som används som verktyg i strategiskt arbete kring informationsförsörjning.


Hösttermin 2024

Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-K2331
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationsuppgifter. En del av undervisningen är lärarledd medan huvuddelen bedrivs som självstudier. Undervisningen bedrivs på distans via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator med headset och webbkamera samt internetuppkoppling. Inga obligatoriska sammankomster på campus förekommer, men obligatoriska moment via lärplattformen existerar, tex examination, och seminarier. Dessa sker på fasta tider och kräver närvaro via webben. Delar av undervisningen sker på engelska.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp)

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-20