Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Introduktion till databasteknik för informationsförvaltare, 15 hp

Långsiktigt bevarande av databaser är en stor utmaning och för att med kvalitet kunna bevara databaser över tid är det en fördel om man också har grundläggande kunskaper om databasteknik. I denna kurs kombinerar kunskaper i databasteknik med bevarande. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om relationsdatabaser, datamodellering, frågespråket SQL, och fördjupade kunskaper i långsiktigt bevarande av databaser. Kursen tar sin utgångspunkt i archive by design när det gäller konstruktion av databaser ur ett arkivvetenskapligt perspektiv.


  • Start: Vårtermin 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 3
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Flexibel – Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-K2700
Se kursplanen Litteraturlista

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och olika laborationsuppgifter. En del av undervisningen är lärarledd medan huvuddelen bedrivs som självstudier. Undervisningen bedrivs på distans via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator med headset och webbkamera samt internetuppkoppling. Inga obligatoriska sammankomster på campus förekommer. Kursen är väldigt praktiskt inriktad där studenten praktiskt skall få praktisera sina kunskaper om design, utveckling av databaser till bevarande och sedan även återanvändning av bevarade databaser. Kursen examineras med flera laborationer och en avslutande skriftlig tentamen.

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap, 60 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-20