Arkiv‑ och informationsvetenskap

Dagligen produceras mängder med information i form av text, ljud och bild. Det förutsätter att det finns ett bra och strukturerat sätt för att lagra informationen så att den blir lättillgänglig och korrekt. Offentliga myndigheters arkiv är dessutom av stor betydelse för demokratin och vår insyn i vad som händer inom verksamheten.

I takt med att informationsmängden ökar ställer vi allt högre krav på att den ska vara tillgänglig och begriplig. En effektiv arkiv- och informationshantering är därför nödvändig för att bedriva en verksamhet på ett ordnat och ansvarsfullt sätt, men också för att motsvara de juridiska krav som ställs och säkerställa att information inte försvinner med tiden.

Mittuniversitetet har bedrivit utbildning och forskning inom arkiv- och informationsvetenskap sedan slutet av 1980-talet. Som enda universitetet med fokus på arkiv får du hos oss kunskap inom arkivinformationen och arkivens uppkomst, hantering, organisering och användningsområde, samt dess påverkan och betydelse för organisationer, individer och samhälle. Du får bland annat använda ditt strategiska och analytiska tänkande för att studera hur organisationer kan bli bättre på att lagra viktig information på ett effektivt sätt.

Efter studierna kan du jobba som arkivarie eller arkivstrateg med kvalificerade dokument- och arkivhanteringsfrågor på myndigheter, företag eller arkivinstitutioner.

Kurserna på grundläggande nivå kan med fördel ingå i en kandidatexamen. Kurserna på avancerad nivå ingår i Masterprogrammet i hållbar informationsförsörjning, där arkiv- och informationsvetenskap utgör en av tre möjliga inriktningar i programmet. Avancerad nivå ger dig möjlighet till fördjupning och genomförs med nära koppling till den forskning som bedrivs vid Mittuniversitetet. Inom forskningen tar du fram olika praktiska och hållbara arkivlösningar och arbetar i vårt virtuella labb. Kurserna ges på distans i form av självstudier och laborationer via internet kombinerat med samlingar vid Campus Sundsvall två till fyra gånger per termin.

Sidan uppdaterades 2014-08-22