Turismvetenskap GR (A), Naturturism, 7,5 hp

Kursen belyser och granskar naturturismens förutsättningar, efterfrågan och påverkan. Betoningen ligger på nyttjande av naturresurser för turismens behov, infrastruktur och aktiviteter, samt naturturismens påverkan och effekter. Exploatering av naturmiljön i samband med turism och friluftsliv diskuteras och analyseras, där planering och förvaltning för en hållbar utveckling ingår. Syftet är att förstå naturturismens påverkan och intressemotsättningar samt planerings- och skötselmodeller i naturmiljöer som används för turism och friluftsliv. Tillgänglighet och skyddad natur är av betydelse där kursen särskilt behandlar svenska förhållanden, men internationellt perspektiv ingår också.

Höstterminen 2022

room Distans
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-L4701

Sista anmälan: 19 april 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Se kursplanen

Sammankomster

Undervisningen är huvudsakligen nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Tillgång till headset (eller mikrofon) och webbkamera krävs. Kursen kan ha online-träff/-träffar via webbaserat seminarium samt eventuellt en fältresa.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller