Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare, 30 hp

A-kurs i företagsekonomiKursen syftar till att ge elitidrottande studenter grundläggande kunskaper i företagsekonomi utifrån praktiska frågor relaterade till de egna förutsättningar som elitidrottare. Kursens syftar vidare till att ge grundläggande kunskaper om och förståelse för centrala begrepp och olika perspektiv på, samt problemställningar och problemlösningar inom företagsekonomiområdet.


  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 23
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L2587
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Undervisningens upplägg

Inga fysiska sammankomster, men däremot förekommer för vissa av momenten en tidsbestämd individuell skriftlig salstentamen. Du kan välja att skriva din salstentamen på annan ort, antingen vid Mittuniversitetet eller på godkänd plats i Sverige eller utomlands. Plats bokas av studenten. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet på MIUNs hemsida.Ett fåtal sammankomster på internet kan ske.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-02-29