Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Kursen ger dig en introduktion till centrala teorier och begrepp inom arbets- och organisationspsykologin, samt till aktuella forsknings- och tillämpningsområden. Med fokus på individen i arbetslivet behandlas områden som; teoretiska perspektiv på organisationer, organisationsförändring, ledarskap, arbetsgrupper, arbetsrelaterad hälsa och välbefinnande, organisationskultur och arbetsklimat. Uppmärksamhet riktas mot metoder för bedömning och utveckling av organisatorisk- och psykosocial arbetsmiljö. Vidare lyfts perspektiv som rör jämställdhet, mångfald och hållbarhet i arbetslivet, samt lagar och föreskrifter som är centrala inom arbetsmiljöområdet.

Vårterminen 2023

room Distans
  • Start: Vårterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 13 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-P4480

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 17 oktober

Se kursplanen

Sammankomster

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via den webbaserade lärplattformen Moodle. Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Aktuell distanskurs har inga obligatoriska fysiska träffar vid Campus Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Greta med gäster

Greta med gäster

Se vårt webbinarie med journaliststudenten Greta som programledare. Intervjuer med studenter i studion, frågelåda, hiss eller diss, korta filmklipp och frågestund med studievägledare. Missa inte!

Sidan uppdaterades 2022-08-09