Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 60 hp

Barnsjuksköterskan arbetar med barn och ungdomar samt deras familjer för att främja såväl fysisk som psykisk hälsa. Barnsjuksköterskans arbete omfattar barn 0-18 år och arbetet kan ske inom både öppna och slutna vårdformer såväl nationellt som internationellt. Vissa områden innebär att arbeta självständigt, medan andra innebär nära samverkan med andra yrkeskategorier.

  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Antal platser: 25
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-O7100

Sista anmälan: 15 september 2021

En barnsjuksköterska behöver vara flexibel och anpassningsbar och i alla sammanhang ha barnets bästa i åtanke, dvs att utgå från ett barnperspektiv och tillämpa ett etiskt och pedagogiskt förhållningssätt. För att ge barn och unga god och individanpassad hälso- och sjukvård krävs att barnsjuksköterskan besitter kunskap om barns olika utvecklingsfaser såväl fysiskt, psykiskt som socialt. I din kommande yrkesroll tar du med andra ord hänsyn till barnets speciella behov, resurser och rättigheter samt stödjer familjen. Under utbildningen innebär det att du utvecklar en beredskap för att möta både friska och sjuka barn i olika åldrar med skiftande möjligheter och utmaningar. Du tränar i att ge stöd och vägledning till föräldrar, syskon och andra personer som är betydelsefulla för barnet. Utbildningen omfattar barnhälsovård och elevhälsa, neonatalvård, barnmedicin, -kirurgi, -psykiatri, -habilitering och avslutningsvis ett examensarbete som omfattar 15 hp.

Sammankomster

Utbildningen till barnsjuksköterska omfattar sammantaget 60 hp, till största del på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på i genomsnitt ca 20 timmar / vecka. De delar som undantas är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs motsvarande helfart 40 timmar/vecka (32 timmar VFU/8 timmar studier). Utbildningen sker till största del på distans och genomsyras av ett självständigt lärande. Kursintroduktionen kommer att ske digitalt men följs av en campusförlagd träff under tre dagar i Sundsvall utbildningens tredje vecka. Inom utbildningen används en interaktiv plattform där den mesta kommunikationen sker mellan studenter och lärare. Den webbaserade delen av undervisningen består av digitala föreläsningar via länk eller inspelade filmer, samt nätbaserade diskussioner och seminarier. Du behöver därför en dator med webkamera och säker internetuppkoppling via bredband, eller tillgång till ett närliggande lärcentra (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas. Samtliga utbildningar på avancerad nivå är ortsövergripande och campusförlagda studieträffar sker antingen i Sundsvall eller i Östersund vid fem tillfällen under de två åren. De campusförlagda träffarna innefattar föreläsningar, examinationsseminarier och praktiska moment. Under utbildningen genomförs motsvarande 12 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU), varav 6 veckor inom barnhälsovård och elevhälsa samt 6 veckor inom sluten vårdverksamhet.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska med minst 90 hp inom huvudområdet omvårdnad eller motsvarande, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå samt minst sex månaders yrkespraktik som sjuksköterska.

Urval

Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1/2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Examen efter genomförda studier

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Paediatric Care

Filosofie magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Master in Science (60 credits) with a major in Nursing Science

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du att ha goda förutsättningar för att arbeta med barn och ungdomar inom förebyggande hälsovård samt barn med medicinska, kirurgiska, psykiska sjukdomstillstånd samt barn med olika funktionsvariationer, inom öppen eller sluten vård.

Kontakt

Greta med gäster

Greta med gäster

Se vårt webbinarie med journaliststudenten Greta som programledare. Intervjuer med studenter i studion, frågelåda, hiss eller diss, korta filmklipp och frågestund med studievägledare. Missa inte!

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-05-21