Biblioteket Campus Östersund

Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp

Fördjupa dina kunskaper inom redovisning och revision och ge dig själv möjlighet att arbeta med kvalificerade ekonomitjänster inom området.

Hösttermin 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 10
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L2051

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se utbildningsplanen

Hösttermin 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 10
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4061

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se utbildningsplanen

Om programmet

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom redovisning, revision och närliggande områden. Såväl teoretiska moment som normering och praxis ingår. Även praktik på en revisionsbyrå eller ett företags ekonomiavdelning ingår i utbildningen. Programmet är lämpad för blivande revisorer och ekonomiadministratörer i högre befattningar. Arbetsmarknaden har visat sig vara särskilt god för personer utbildade för att arbeta med kvalificerade ekonomitjänster inom redovisnings- och revisionsområdet.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi inklusive 15 hp redovisningsinriktade kurser på GR (C)-nivå, Statistik GR (A), Grundkurs, 15 hp eller motsvarande samt Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Business Administration

Beroende av vilka tidigare studiemeriter den studerande har kan något av förledena Filosofie eller Ekonomie komma att kopplas till examensbenämningen.

Efter utbildningen

I första hand förbereder utbildningen för arbete med kvalificerade redovisnings- och revisionstjänster inom företag. Den ger också en god grund för motsvarande arbetsuppgifter inom offentliga förvaltningar samt andra organisationer. Utbildningen är speciellt lämpad för blivande revisorer och ekonomiadministratörer i högre befattningar.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen ges möjligheter till en kortare praktikperiod på ett företag eller hos en organisation i regionen.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-20