Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt projektbaserade masterprogram, Master by Research något för dig! Det riktar sig till dig som som vill sikta mot en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för.

Sundsvall_TS_2469.jpg

Programmet riktar sig till dig som är motiverad att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt då programmet till stor del genomförs i form av forskningsarbete. Som student ingår du i en forskningsgrupp och deltar som medarbetare i ett forskningsprojekt som drivs vid avdelningen och kommer alltså att arbeta både i samarbete med andra och självständigt.

Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete sista terminen, en Master thesis. Endast ett fåtal platser finns att söka inom varje ämne.

Vi erbjuder Master by Research inom följande ämnesområden:

 

Arkiv och informationsvetenskap

Kontakt: Erik Borglund, erik.borglund@miun.se


Biologi

Kontakt: Fredrik Carlsson, fredrik.carlsson@miun.se

Datateknik

Kontakt: Mikael Gidlund, mikael.gidlund@miun.se

Elektronik

Kontakt: Kent Bertilsson, kent.bertilsson@miun.se

Informatik

Kontakt: Lena-Maria Öberg, lena-maria.oberg@miun.se


Kemi

Kontakt: Erik Hedenström, erik.hedenstrom@miun.se

Kemiteknik

Inriktning: Bioenergi, Komplexa material, Högutbytesmassateknologi och
Teknisk yt- och kolloidkemi.
Kontakt: Ida Svanedal, ida.svanedal@miun.se

Maskinteknik- Sportteknologi

Kontakt: Mikael Bäckström, mikael.backstrom@miun.se

Medie- och kommunikationsvetenskap

Kontakt: Kajsa Falasca, kajsa.falasca@miun.se

Miljövetenskap

Kontakt: Erik Grönlund, erik.gronlund@miun.se

Miljöteknik

Kontakt: Erik Grönlund, erik.gronlund@miun.se

Teknisk Fysik

Kontakt: Jonas Örtegren, jonas.ortegren@miun.se

Humanvetenskap

Inriktning: Idrottsvetenskap, Turism och Socialt arbete. 
Idrottsvetenskap, kontakt: Erika Schagatay, erika.schagatay@miun.se 
Turism, kontakt: Sandra Wall-Reinus, sandra.wall-reinus@miun.se
Socialt arbete, kontakt: Majen Espvall, majen.espvall@miun.se

Programmet är projektbaserat och förankrat i verkligheten!

Läs hela intervjun med Master by research

"En konkurrensfördel på framtida arbetsmarknad"

Läs hela intervjun med Kajsa Nilsson