Elkraftingenjör, 180 hp

Spara favorit

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället. Som utbildad elkraftingenjör går du en mycket ljus arbetsmarknad till mötes. Programmet är tre år och ges på distans med praktiska inslag förlagda vid campus eller industriella anläggningar. Du får lära dig mer om elkraft, elanläggningar, elektronik, elkraftekonomi och matematik. Som student får du också en personlig labbutrustning hemskickad till dig för att kunna utföra laboratorieuppgifter hemma.

Svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete, både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ. Pensionsavgångar och för få utbildade personer ger en lysande arbetsmarknad efter examen.
Utbildningen sker i samarbete med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, samt branschorganisationen Energiföretagen och dess medlemsföretag.

På programmet lär du dig mer om elkraft, elanläggningar, elektronik, elkraftekonomi och matematik. Dessutom har du själv möjlighet att välja några kurser. Ingenjörsyrket kräver praktiska kunskaper i att hantera kopplingar och mätinstrument, och därför kommer du att få en personlig laborationsutrustning hemskickad för att kunna öva hemma.

Några gånger per termin samlas du och dina kurskamrater för gemensamma laborationer och övningar vid någon industriell anläggning eller ett av de tre universiteten.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Fysik B, Kemi A och Matematik D.
Eller:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
(OB 8)

Examen efter genomförda studier

Högskoleingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik, som översätts till Degree of Bachelor of Science in Engineering: Electrical Engineering.

Efter utbildningen

Redan i dag är det brist på utbildad personal inom området och bristen kommer att bli större inom en snar framtid. Som elkraftingenjör kan du arbeta med projektering av nya elproduktions- och distributionsanläggningar. Det kan vara allt från vatten- och vindkraftverk till småskaliga produktionsanläggningar eller anläggningar och nät i hela distributionskedjan av energin. Det behövs dessutom utbildad kompetens för att effektivisera och modernisera de anläggningar och system som redan finns.

Arbetslivskontakt

Kontakten med näringslivet är exceptionell. Utbildningen har utvecklats och ges i samarbete med två andra universitet och branschorganisationen Energiföretagen.

Artiklar relaterade till utbildningen

Branschnära samarbete

Här hittar du en lista över företag som söker studenter som vill skriva examensarbeten, söker praktikplatser, extrajobb eller jobb efter utbildningen.

Unik utbildning ger rätt kompetens i elbranschen

De första högskoleingenjörerna med inriktning på elkraftteknik som genomgått den unika distansutbildning som elbranschen startade i samarbete med bland annat Mittuniversitetet går en ljus framtid till mötes.

Aldrig tråkigt i spänningsbranschen

Utbildningarna till elkraftsingenjör har i princip legat på is ända sedan 1980-talet, då efterfrågan på arbetskraft planade ut. När nu mängder av anställda ”plötsligt” går i pension, kan branschen bara yrvaket konstatera att det brinner i knutarna. Det behövs folk. Massor av folk.

Läs mer

Teknik