Rektor med två elever

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Årskurs 4-6 är en spännande och händelserik tid som har stor betydelse både för barnens sociala utveckling och deras identitetsutveckling. Som lärare har du en viktig roll och möjlighet att skapa goda förutsättningar för elevers lärande och utveckling. Under utbildningen bygger du en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll. Som färdigutbildad lärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens är eftertraktad.

  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Platsfördelning: B/P: 60/40%
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2071

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Utbildningen består av utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och ämnesdidaktiska studier.

Ämnesstudier är en viktig del av utbildningen där svenska, engelska, matematik samt något av ämnena NO/Teknik, SO, Svenska som andraspråk eller bild ingår.

Utbildningsvetenskaplig kärna behandlar områden som utveckling och lärande, läroplansteori samt didaktik. Vidare behandlas skolväsendets villkor och historia samt värdegrunden i skolan. Andra viktiga områden är ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering samt bedömning. Att arbeta med utvärdering och utvecklingsarbete ingår. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centrala inslag i lärarutbildningen. Du kommer i lärarutbildningens olika kurser få ta del av aktuell forskning och arbeta med att utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Verksamhetsförlagd utbildning som omfattar totalt 30 hp (20 veckor heltid) i relevant pedagogisk verksamhet för åk 4-6 ingår i utbildningen.

Undervisningens upplägg

För Grundlärare åk 4-6 bedrivs studierna på heltid under åtta terminer. Utbildningen ges som campus/distans. Det innebär 4-6 fysiska sammankomster vid campus varje termin (campusveckor). Varje sådan sammankomst omfattar 3-5 dagars studier på campus där det ingår examinationer och obligatoriska moment. Därför förutsätts att du deltar i sammankomsterna. Mellan sammankomsterna sker undervisning och/-examinationer via digitala verktyg (distansveckor).

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
som översätts till
Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4-6

Efter utbildningen

Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket för att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 i de ämnen som ingår i din examen. Du kan också ansöka om behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 3 i ämnena svenska, matematik och engelska samt de ämnen som ingår i din examen.

Mer om utbildningen

Studenter berättar

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-09-29