Studera med funktionsnedsättning

Om du har sådan funktionsnedsättning att du behöver stöd för att genomföra dina studier finns det möjligheter till kompensatoriskt stöd.

arbete, möte, samarbete, ledare