Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Spara favorit 23 mar mars 2018
arbete, möte, samarbete, ledare

Hur du ansöker om stöd

1. Ansök genom att fylla i formuläret för ansökan om pedagogiskt stöd i systemet Nais.
Observera, för att få stöd, måste du ha läkarintyg/intyg/diagnos, som du scannar in och laddar upp i anslutning till din ansökan.

2. När du har gjort din ansökan i Nais, får du ett mejl av en samordnare vid Mittuniversitetet för tidsbokning/telefonsamtal.

3. Efter samtalet med samordnaren får du ett beslut och/eller rekommenderade stödåtgärder i Nais där du också kan följa ditt ärende under hela handläggningsprocessen.

Har du frågor eller funderingar är du givetvis välkommen att kontakta någon av våra samordnare.

Om du har sådan funktionsnedsättning att du behöver stöd för att genomföra dina studier finns det möjligheter till kompensatoriskt stöd.

Stöd som kan bli aktuella efter samråd mellan samordnare och student:

  • Anteckningsstöd
  • Anpassad kurslitteratur
  • Mentorstöd
  • Resursrum
  • Tekniska/pedagogiska hjälpmedel
  • Teckenspråkstolk/skrivtolk
  • Specialarrangemang vid examination
  • Lokalanpassning

Anteckningsstöd

Kan erbjudas student som på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna under föreläsningar och/eller annan undervisningsform. Det är vanligt att en kurskamrat åtar sig uppgiften. Observera att du som student skall vara närvarande vid föreläsningen för att få anteckningsstöd.

Anpassad kurslitteratur

Du som har läsnedsättning har rätt att få anpassad kurslitteratur såsom talböcker, punktskriftsbok eller förstorad text. Lånen är gratis. Ta kontakt med biblioteket som ser till att du får ett låntagar-id.

Kontakta universitetsbiblioteket i god tid innan terminsstart. Där får du hjälp med talböcker. Du behöver alltså inte ha träffat samordnaren innan du besöker oss. 

Länk till bibliotekets sida om läsnedsättning
Länk till bibliotekets webbplats

Mentorstöd

Mentor kan vara en person du bollar idéer med, får stöd av när det gäller att organisera och planera dina studier. Ofta träffar du mentorn regelbundet under studietiden.

Resursrum

Rummet är tillgängligt för studenter med funktionsnedsättning som är i behov av särskilt datorstöd. Rummet har höj- och sänkbara bord, datorer utrustade med anpassade programvaror, instruktionspärmar och scanner. Rummet är bokningsbart via studentportalen. Student som genom samordnaren fått tillträde till rummet och vill ha hjälp med introduktion i dataprogrammen ska vända sig till biblioteket på respektive campus.

Läs mer om vilka programvaror som datorerna är utrustade medLyssna (PDF)

Tekniska/pedagogiska hjälpmedel 

Under studietiden ges du möjlighet att låna enklare tekniska hjälpmedel såsom läspenna och fickminne (ej datorer och personliga hjälpmedel). Observera att du endast får spela in föreläsningar där du själv är närvarande. Informera alltid föreläsaren innan du spelar in föreläsningen. Visa upp intyget du fått av samordnaren för pedagogiskt stöd om föreläsaren så kräver.

Här kan du ladda ner talsyntes:

https://liccheck.miun.se/licCheck/

 

Teckenspråkstolk/skrivtolk

Till hörselskadad eller döv student anskaffas teckenspråkstolk/skrivtolk. Behov av tolk bör anmälas i mycket god tid till berörd samordnare helst i samband med antagningsbesked. Hörslingor finns i vissa lokaler.

Specialarrangemang vid examination

Förlängd tentamenstid, eget rum samt ev datorstöd beslutas av samordnaren. Anmälan till tentamen görs via Studentportalen. Övriga eventuella examinationsformer beslutas ev examinator.

Tentamensanmälan – Så gör duLyssna

Lokalanpassning 

De flesta lokaler på Mittuniversitetet är tillgängliga för dig med funktionsnedsättning. Hörslingor finns i vissa lokaler. Om extra installationer måste göras bör förberedelserna ske i god tid.

Samordnare

Sundsvall

Ulf Andersson
Tel: 010-142 78 60

Nils Wikström
Tel: 010-142 85 98

Postadress:
Mittuniversitetet
851 70 Sundsvall

Besöksadress:
Holmgatan 10 (Åkroken)
Sundsvall


Östersund

Födda dag 1-15
Lotta Larsen-Olsson
Tel: 010-142 79 46

Födda dag 16-31
Anette Mårtén
Tel: 010-142 83 35

Postadress:
Mittuniversitetet
831 25 Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 8
Hus G, plan 3
Östersund

Kontakt lokalanpassning

Sundsvall 
Sören Sollén 
Tel 010-142 86 02

Östersund 
Per-Erik Östling
Tel 010-142 82 43