Projektet IoT-Professionals (Iprof) kommer att erbjuda avancerade kurser till yrkesverksamma inom teknikområdet IoT. För att stärka konkurrenskraften hos både individer och företagen de arbetar för.

Distansstudier

Finansiärer

Logo

Forskare

Stefan Forsström

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428574

Sebastian Bader

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428095

Mikael Gidlund

Professor|Professor

+46 (0)10-1428692

Bengt Oelmann

Professor

+46 (0)10-1428792

Mattias O´Nils

Professor|Professor

+46 (0)10-1428780

Patrik Österberg

Prefekt |Head of Department

+46 (0)10-1428614