Studie av Västernorrlands uppbyggnad av totalförsvaret

Hur kan MSB-Sandö utgöra en resurs för uppbyggnad av totalförsvaret i Västernorrland? Studien fokuserar på att kartlägga hur MSB Sandö, kan bidra till Västernorrlands uppbyggnad av totalförsvaret samtidigt som de utgör en nationell resurs för uppbyggnaden av totalförsvaret.

Militärer springer över ett fält

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2022-12-28