Studie av Västernorrlands uppbyggnad av totalförsvaret

Studie av Västernorrlands uppbyggnad av totalförsvaret

Hur kan MSB-Sandö utgöra en resurs för uppbyggnad av totalförsvaret i Västernorrland? Studien fokuserar på att kartlägga hur MSB Sandö, kan bidra till Västernorrlands uppbyggnad av totalförsvaret samtidigt som de utgör en nationell resurs för uppbyggnaden av totalförsvaret.

Militärer springer över ett fält

Projektledare

Christine Grosse

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

+46101428009

Pär Olausson

Docent |Senior lecturer

+46101428547

Projektmedlemmar

Erna Danielsson

Professor|Professor

+46101428132

Håkan Gunneriusson

Docent |Senior lecturer

+46101428984

Finansiärer