Utvärdering av Länsstyrelsen Västernorrlands krisledningsarbete med anledning av Covid‑19

Projektet fokuserar på att utvärdera det interna arbetet vid Länsstyrelsen Västernorrland när det gäller hanteringen av den pågående Covid-19-pandemin. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen av det interna krisledningsarbetet.

Illustration Coronavirus

Finansiärer

Länsstyrelsen Västernorrland

Sidan uppdaterades 2021-09-21