Utvärdering av Länsstyrelsen Västernorrlands krisledningsarbete med anledning av Covid-19

Utvärdering av Länsstyrelsen Västernorrlands krisledningsarbete med anledning av Covid-19

Projektet fokuserar på att utvärdera det interna arbetet vid Länsstyrelsen Västernorrland när det gäller hanteringen av den pågående Covid-19-pandemin. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen av det interna krisledningsarbetet.

Illustration Coronavirus

Fakta

Projektperiod

201101-210131

Projektledare

Pär Olausson

Docent |Senior lecturer

+46 (0)10-1428547

Projektmedlemmar

Erna Danielsson

Professor|Professor

+46 (0)10-1428132

Håkan Gunneriusson

Docent |Senior lecturer

+46 (0)10-1428984

Susanna Öhman

Professor|Professor

+46 (0)10-1428185

Finansiärer