Enklavisk turism kan innefatta all-inclusive resorts och kryssningsresor, där resmålet är isolerat från och skiljer sig från det omgivande lokalsamhället samt har svaga kopplingar till den lokala ekonomin. Forskningen handlar om hur vi kan förstå hur denna typ av turism formar och förändrar platser.

All inclusive 18

Typiskt för turismenklaver är att de drivs av den globala ekonomin där externa krafter och aktörer driver utvecklingen. Forskningen nedan handlar om hur vi kan förstå fenomenet enklavisk turism:

Enklavisk turism som exklusiva turismrum

Denna form av turism skapas uteslutande för turister och deras önskemål, samtidigt som turister har begränsade möjligheter och/eller önskan att lämna det turistiska rummet. I forskningen kan vi se att denna typ av turismmiljöer analyseras som enklaver.

Tillsammans med Jarkko Saarinen (University of Oulu, Finland) har Sandra Wall-Reinius varit gästredaktörer i den internationella tidskriften Tourism Geographies.

Läs nyheten "Gästredaktör från ETOUR i internationell journal"


All-inclusiveresor och kryssningsturism

ETOUR-forskarna Sandra Wall-Reinius, Dimitri Ioannides och Kristina Zampoukos undersöker vilken betydelse plats och lokalisering har inom all-inclusiveresor och kryssningsturism. Paketresor upplevs av turisterna som prisvärda, enkla att boka och bekväma. Men all-inclusiveresor och kryssningsturism avgränsar sig från det omgivande samhället och är exempel på ”platslöshet” inom turism.

Läs nyheten "Spelar platsen egentligen någon roll i dagens resande?" för att få veta mer om projektet

Konferenspresentationer

Ioannides, D., Wall-Reinius, S. & Zampoukos, K. 2011. The trend towards all-inclusive and other pre-planned tourist destinations: Does geography matter? IV International Critical Tourism Studies (CTS) Conference, 2011, Cardiff, UK.

Wall-Reinius, S. 2017. Does Geography Matter in All-Inclusive Resort Tourism? Nordic Geography Meeting (NGM), June 2017, Stockholm, Sweden.

Wall-Reinius, S. & Saarinen, J. 2017. Enclave tourism: Bordering, spatial homogenisation and differentiation in tourism destination development. Presentation at the international conference on Tourism Shaping Places: Mobilities and Tourism destination evolution, October 2017, Vila Seca, Spain.

Fakta

Projektperiod

200701-300801

Forskningscenter

Projektledare

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246

Projektmedlemmar