ENM-NSP Eco-nanocellulosa material

Detta forskningsprojekt kommer att fokusera på miljövänlig teknik för ligno- och nanocellulosamaterial för nya hållbara produkter.

Bild på skogsglänta med tallar i motljus

Omvandlingen från fossila bränslen till förnybara råvaror är viktig för att säkerställa ekonomisk tillväxt.

I Sverige är den mest förnyelsebara råvaran växtmaterial, såsom lignocellulosa, och det är ett naturligt val för att ersätta fossila råmaterial. God tillgång till skogsresurser ger möjligheter att producera råmaterialet och integrera det i de nya gröna kemiprocesserna. Projektet är baserat på den innovativa och miljövänliga tekniska kunskapen om lignocellulosa för att skapa produkter med högt värde. Projektet syftar till att maximera värdet på skogsprodukter genom att utveckla produkter med högt värde som har åtminstone samma egenskaper och pris som dagens fossilbaserade produkter.


Skapa högvärdiga produkter av nanocellulosa

1. Utvinna nanocellulosa och nanokristallin cellulosa (NCC) med hjälp av organisk katalys.
2. Genomföra fullständiga nya organokatalysatorreaktioner vid nano-cellulosa och NCC.
3. Utförda "klick" -reaktioner på organokatalysatorer i nanoskala cellulosa och NCC som använder metallfria katalysatorer och ultraviolett ljus.
4. Presentera katjoner och anjoner i nanocellulosamaterialen med grön kemi.
5. Bildning av superstarka, lätta och hydrofoba barriärmaterial från NCC genom organisk katalys.
6. Karakterisering av ytmodifierad nanocellulosa och lätta material.
7. Skala upp över grön kemi för industriell produktion.
8. Testa den gröna tekniken och implementera i TetraPak-produkterna.
9. Karakterisering av förpackningsmaterialets egenskaper.
10. Förbättra förpackningsmaterialets specifika egenskaper.
11. Skapa åtminstone två nya miljövänliga produkter på världsmarknaden.
12. Bilda ett företag kring detta koncept när projektet är klart.

Skapa högvärdiga produkter av lignin

1. Utför miljövänliga processer och oxidationer för selektiv nedbrytning av lignin från olika källor.
2. Konvertera lignin till en högkvalitativ produkt genom katalytiska gröna kemiska reaktioner.
3. Konvertera ligninet till en högkvalitativ produkt som vanillin i högt utbyte genom vår organiska katalys.
4. Koppla samman vår selektiva nedbrytning av lignin med dess omvandling till ett ligninbaserat bränsle.
5. Tillverka biobaserad plast genom vår gröna kemi.
6. Skala upp alla dessa reaktioner i industriell skala.
7. Skapa minst 3 nya miljövänliga produkter på världsmarknaden.
8. Bilda ett företag kring detta koncept när projektet är klart.

Projektet bidrar också till en hälsosam miljö och integration av människor, oavsett etnicitet, kön och religion. Regionen har en stark skogsindustrikunskap med förmågan att skapa värde från en regional biomassa.