Plenoptima är ett europeiskt samarbete med forskargrupper och partnerorganisationer. Samarbetet ska arbeta mot att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till plenoptisk avbildning.

Tjej med VR-glasögon

Detta inkluderar nya optiska material och avkänningsprinciper, signalbearbetningsmetoder, nya dataarkitekturer och vision science modellering. Projektet sammanfogar fem av de starkaste forskargrupperna inom nanofotonik, bildbehandling och maskininlärning i Europa med tolv innovativa företag, forskningsinstitut och affärsekosystem som utvecklar och marknadsför plenoptiska avbildningsenheter och tjänster.

Målet är att etablera nya sektorsövergripande, internationella, hållbara doktorandprogram vid flera universitet inom området plenoptisk avbildning och att utbilda nästa generations forskare och kreativa yrkesutövare inom dessa program till förmån för en mängd olika applikationssektorer.

Inom detta nätverk får unga forskare möjlighet att erålla dubbla doktorsexamina, vid Mittuniversitetet och vid ett annat universitet inom nätverket. Detta är möjligt då doktoranden arbetar med ett projekt som utförs gemensamt av två universitet.

Doktoranderna kommer även att få utbildning och färdigheter för forskning, ledarförmåga, värdeskapande, entreprenörskap/IPR, både lokalt vid universiteten och inom nätverket. Det senare kommer via forskningsutbyten med ett annat universitet och via industriella partners, samt via webinarier, träningsskolor (sommar-/vinterskolor), workshops, industridagar och konferenser.

Läs mer om projektet på plenoptima.eu

Fakta

Projektperiod

210101-241231

Forskargrupper

Projektledare

Projektmedlemmar

Roger Olsson

Forskare|Researcher

010-1428698

Finansiärer

Logo