böcker

Varför läser vi och hur? Och hur har vi gjort det genom tiderna? Litteraturvetenskap behandlar texter genom historien fram till idag. Allt från antikens Odysseus till fenomenet Harry Potter.

Pågående forskningsprojekt

Läslust i fritidshem

Projektet är ett samarbete mellan MIUN och Brännaskolan i Härnösands kommun inom ramen för Samverkansavtalet och programmet Framtidens välfärd: Vård och Skola.

Political Literatures

Political Literatures är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk grundat 2020 vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Sidan uppdaterades 2024-02-05