hållbarhet, samarbete, team, utveckling

Här hittar du exempel på samverkan som pågår eller har genomförts mellan Mittuniversitetet och kommuner. Det kan ge dig en närmare inblick i vad vi kan erbjuda och en uppfattning av vad ett samarbete med oss kan innebära.

Samverkan med Härnösands kommun

Mittuniversitetet och Härnösands kommun undertecknade 2016 ett samarbetsavtal för gemensam utveckling av kommunens verksamheter och universitetets utbildning och forskning. Avtalet omfattar totalt ...

Samverkan med Örnsköldsviks kommun

Parterna avsätter tillsammans sex miljoner kronor under en fyraårsperiod för forskningsprojekt där tre miljoner kronor kommer från kommunkoncernen i Örnsköldsvik och tre miljoner från Mittuniversit...

Samverkan med Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra...

Samverkan med Timrå kommun

Timrå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett avtal om forskningssamarbete för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi...

Östersunds kommun

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har ett avtal om samverkan kring forskning och utveckling. Avtalet ska stärka och utveckla verksamheten vid campus Östersund och att bidra till en långsiktig...