David Sundström

Spara favorit Skriv ut

Forskningsområden

Sportteknologi - Farthållningsstrategier i uthållighetsidrott

Pågående forskning

I arbetet med min doktorsavhandling är forskningen inriktad mot numersik simulering av längdskidåkning och landsvägscykling. Mer specifikt studerar jag farthållningsstrategier och optimering av farthållningsstrategier med hjälp av numeriska modeller. Målet är att kunna förutse den optimala farthållningsstrategin för exempelvis en tävlingscyklist och kunna ge henne/honom fördel vid tävling. En väl fungerande uthållighetsmodell, som beskriver människokroppens förmåga att utföra arbete, är en förutsättning för att genomföra simuleringar med god validitet. Dessutom krävs sofistikerad mekanikmodellering för att beskriva hur människokroppens arbete, i samspel med mekanikens lagar, frambringar rörelse och förflyttning. Inom uthållighetsidrott handlar det inte sällan om att tillryggalägga en fast sträcka på kortast möjliga tid. Därför använder jag numeriska optimeringsalgoritmer som varierar arbetsinsatsen längs färden för att minimera tiden mellan start och mål.

Undervisning

Biomekanik 7,5 hp
Hållfasthetslära 7,5 hp
Konstruktionsoptimering 7,5 hp
Introduktion till sportteknologi 7,5 hp
Introduktion till maskinteknik 7,5 hp
Designkommunikation 7,5 hp
Design och virtuella prototyper II 7,5 hp

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sundström, D. (2016). On a bioenergetic four compartment model for human exercise. Sports Engineering, vol. 19: 4, ss. 251-263.  

Sundström, D. (2016). Anpassa farten för snabbare tider. Svensk Idrottsforskning,  

Sundström, D. , Carlsson, P. & Tinnsten, M. (2014). Comparing bioenergetic models for the optimisation of pacing strategy in road cycling. Sports Engineering, vol. 17: 4, ss. 207-215.    

Sundström, D. , Carlsson, P. , Ståhl, F. & Tinnsten, M. (2013). Numerical optimization of pacing strategy in cross-country skiing. Structural and multidisciplinary optimization (Print), vol. 47: 6, ss. 943-950.    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Sundström, D. (2016). Numerical optimization of pacing strategies in locomotive endurance sports. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 237)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Carlsson, P. , Ainegren, M. , Tinnsten, M. , Sundström, D. , Esping, B. , Koptioug, A. & Bäckström, M. (2015). Cross-Country Ski. I The Engineering Approach to Winter Sports. Springer. S. 107-152.  

Konferensbidrag

Bäckström, M. , Carlsson, P. , Danvind, J. , Koptioug, A. , Sundström, D. & Tinnsten, M. (2016). A New Wind Tunnel Facility Dedicated to Sports Technology Research and Development. I Procedia Engineering. (Procedia Engineering). S. 62--67.    

Sundström, D. , Bäckström, M. , Carlsson, P. & Tinnsten, M. (2015). A four compartment model on human exercise bioenergetics. I Procedia Engineering. (Procedia Engineering). S. 4--9.    

Sundström, D. , Bäckström, M. , Carlsson, P. & Tinnsten, M. (2015). Optimal distribution of power output and braking for corners in road cycling. Paper presented at the Science and Cycling, Utrecht 1-2 July 2015  

Sundström, D. , Tinnsten, M. & Carlsson, P. (2014). The influence of course bends on pacing strategy in road cycling. I Conference Proceedings of The Engineering of Sport 10. (Procedia Engineering). S. 835--840.    

Sundström, D. , Carlsson, P. & Tinnsten, M. (2013). On Optimization of Pacing Strategy in Road Cycling. I 6TH ASIA-PACIFIC CONGRESS ON SPORTS TECHNOLOGY (APCST). Melbourne : (Procedia Engineering). S. 118--123.  

Sundström, D. , Carlsson, P. & Tinnsten, M. (2011). Optimizing pacing strategies on a hilly track in cross-country skiing. I Procedia Engineering. (Procedia engineering). S. 10--16.    

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Sundström, D. (2013). Optimized Pacing Strategies in Cross-Country Skiing and Time-Trial Road Cycling. Lic.-avh. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University licentiate thesis : 95)  

Hus Q, Campus Östersund, Rum Q291c.