David Sundström

Universitetslektor|Senior Lecturer

 • Tjänstetitel: Universitetslektor
 • Akademisk titel: Teknologie Doktor
 • Annan titel: Ämnesföreträdare i maskinteknik - grundläggande nivå
 • Ansvarsområde: Programansvarig för högskoleingenjörsprogrammen Additiv tillverkning, Maskiningenjör och Sportteknologi
 • Avdelning: Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)
 • Telefon arbete: 010-142 86 94
 • E-postadress: david.sundstrom@miun.se
 • Besöksadress: Akademigatan 1, 83125 Östersund
 • Rumsnummer: Q291C
 • Ort: Östersund
 • Forskningscentra: Sports Tech Research Centre
 • Anställd vid ämnet: Maskinteknik, Idrottsvetenskap, Teknik

Bakgrund

Jag tog masterexamen i sportteknologi vid Mittuniversitetet 2010 och disputerade 2016 med avhandlingen “Numerical Optimization of Pacing Strategies in Locomotive Endurance Sports”. För närvarande arbetar jag som universitetslektor vid Sports Tech Research Centre på Mittuniversitetet. Samtidigt är jag programansvarig för högskoleingenjörsutbildningarna Maskiningenjör - Produktutveckling och Sportteknologi - Maskiningenjör inom innovativ produktutveckling.

Forskningsområden

Farthållningsstrategier och prestation i uthållighetsidrott
Numerisk modellering inom bioenergetik
Biomekanik och prestation i löpning

Forskning

Den forskning som jag bedriver kan delas in i två huvudområden:

a) Optimering av farthållningsstrategi i uthållighetsidrott genom numerisk modellering. Forskningsfrågan lyder: Hur ska en utövare variera farten längs banan för att komma i mål så snabbt som möjligt. Inom uthållighetsidrott finns det flera faktorer som påverkar hur den optimala farthållningsstrategin ser ut. Därför är det praktiskt att formulera om forskningsfrågan i flera delfrågor för att undersöka en faktor åt gången. Dessa faktorer inkluderar utövarens bioenergetik, banprofilen, kurvtagning, omgivande vind, mm. Det övergripande målet med forskningen är att utveckla modeller som kan hjälpa utövaren att hålla rätt fart längs banan och på så vis nå mållinjen fortare och vinna tävlingar.

b) Biomekanik och prestation vid löpning, företrädelsevis vid löpning i utförsbacke, vilket är en viktig del av terränglöpning orientering.

Undervisning

Mekanik 7,5 hp
Tillämpad biomekanik 7,5 hp
Hållfasthetslära 7,5 hp
Analys och simulering av mekanisk konstruktion 7,5 hp
Introduktion till sportteknologi 7,5 hp
Introduktion till maskinteknik 7,5 hp
Designkommunikation 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Extra kontaktinformation

Hus Q, Campus Östersund

Forskningsprojekt

Pågående

Avslutade

Farthållningsstrategier inom längdskidåkning

Utförslöpning

Publikationer

The remote server returned an error: (503) Server Unavailable.