Marcia Håkansson Lindqvist

  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 78 49
  • E-postadress: Marcia.HakanssonLindqvist@miun.se
  • Rumsnummer: D344
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Pågående forskning

Forskningsprojektet om professionsutveckling för fritidslärare handlar om fritidslärares erfarenheter och upplevelser av akademiskt skrivande. Det ger bidrag till såväl innehåll i UVK-kurserna som VFU-kurserna och har bäring för både studenter och lärare inom programmet.

Forskningsprojekt

Pågående

Duvkom - Digitalisering av utbildningsväsendet i kommunerna

Avslutade

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Håkansson Lindqvist, M. & Pettersson, F. (2019). Digitalization and school leadership : on the complexity of leading for digitalization in school. The international journal of information and learning technology, vol. 36: 3, ss. 218-230.    

Håkansson Lindqvist, M. , Gustafsson, M. & Gallego, G. (2019). Exploring physicians, nurses and ward-based pharmacists working relationships in a Swedish inpatient setting : a mixed methods study. International Journal of Clinical Pharmacy, vol. 41: 3, ss. 728-733.    

Håkansson Lindqvist, M. (2019). School leaders' practices for innovative use of digital technologies in schools. British Journal of Educational Technology, vol. 50: 3, ss. 1226-1240.  

Håkansson Lindqvist, M. (2019). Talking about digital textbooks : The teacher perspective. The international journal of information and learning technology, vol. 36: 3, ss. 254-265.  

Håkansson Lindqvist, M. (2018). Reconstructing the doctoral publishing process. Exploring the liminal space. Higher Education Research and Development, vol. 37: 7, ss. 1395-1408.    

Håkansson Lindqvist, M. (2015). Exploring Activities Regarding Technology-Enhanced Learning in a One-to-One Initiative. Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 10: 4, ss. 227-245.

Håkansson Lindqvist, M. (2015). Gaining and Sustaining TEL in a 1:1 Laptop Initiative : Possibilities and Challenges for Teachers and Students. Computers in The Schools, vol. 32: 1, ss. 35-62.  

Håkansson Lindqvist, M. (2013). Possibilities and challenges for TEL from a student perspective through the uptake and use of digital technologies in a 1:1 initiative. Education Inquiry, vol. 4: 4  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Håkansson Lindqvist, M. (2015). Conditions for Technology Enhanced Learning and Educational Change : a case study of a 1:1 initiative. Diss. (Sammanläggning) Umeå : Umeå universitet, 2015

Kapitel i böcker, del av antologier

Håkansson Lindqvist, M. (2019). Conditions for Teaching with Mobile Technology in the School Classroom. I Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies. Cham : Springer. S. 69-87.

Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. & Mozelius, P. (2019). Teachers’ beliefs about professional development : Supporting emerging networked practices in higher education. I Networked professional learning : Emerging and equitable discourses for professional development. Springer. S. 147-164.  

Håkansson Lindqvist, M. (2015). Possibilities and Challenges in a One-to-One Initiative from a School Leader Perspective. I Handbook of Research on Applied Learning Theory and Design in Modern Education. IGI Global. S. 270-291.  

Konferensbidrag

Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. , Sundgren, M. , Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Building a network for collaborative support in professional development . Paper presented at the the 12th International Conference on Networked Learning

Håkansson Lindqvist, M. (2019). Digital technologies in preschool : Teacher work teams’ use of shared active board. I Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education.. S. 132--143.

Håkansson Lindqvist, M. (2019). School leaders' texts on school development projects : Exploring prevailing issues. Paper presented at the World Education Leadership Symposium (WELS), PH Zug, Switzerland, 25-27 September, 2019.

Håkansson Lindqvist, M. (2018). Conditions for Technology Enhanced Learning and Educational Change : A case study of a 1:1 initiative. Paper presented at the 5th ICRTEL 2018 – International Conference on Research in Teaching, Education & Learning, Singapore, 14-15 November.

Håkansson Lindqvist, M. & Pettersson, F. (2018). Leading For Digitalization : Exploring The Leadership Perspective. I ICICTE 2018 Proceedings.. S. 371--381.  

Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. & Mozelius, P. (2018). Professional development as a collaborative endeavour of networked learning in higher educational settings : Dissemination of knowledge among teacher training professionals. I Proceedings of the Eleventh International Conference on Networked Learning 2018. (Proceedings of the International Conference on Networked Learning)  

Mozelius, P. , Jaldemark, J. & Håkansson Lindqvist, M. (2018). Teachers’ beliefs about professional development and the use of collaborative online tools in higher educational settings. I Proceedings of the 11th International Conference on Networked Learning 2018. (International Conference on Networked Learning). S. 361--364.  

Håkansson Lindqvist, M. (2018). Teaching With Digital Textbooks : Possibilities And Challenges From The Teacher Perspective. I ICICTE 2018 Proceedings.. S. 77--87.  

Sundgren, M. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. , Mozelius, P. & Öberg, L. (2017). Design of Active Learning Spaces for Blended Learning Groups - the Teacher Perspective. I International Forum on Active Learning Classrooms, Minnesota, MN, August 9-11 2017.

Håkansson Lindqvist, M. (2017). Facilitating Pedagogical Digital Competence for Teachers: Exploring a project model for schools as organizations. I Proceedings of the Scottish Educational Research Association (SERA) Annual Conference 2017.

Håkansson Lindqvist, M. (2017). Förutsättningar för teknikstött lärande. Ett 1:1 initiativ. I Book of Abstracts, NGL Next Generation Learning Conference.  

Liljeström, M. , Gu, L. , Holmgren, R. , Holmgren, T. , Paulin, H. , Råde, A. & Håkansson Lindqvist, M. (2017). How will they react if we make them talk? : Students’ experiences from learner-created video tasks in online university education in Sweden. I Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2017.. S. 318--328.  

Stödberg, U. & Håkansson Lindqvist, M. (2017). Municipal implementation of a new learning management system in K-12 schools : The teacher perspective. I Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2017.. S. 33--42.  

Olofsson, A. D. , Håkansson Lindqvist, M. , Lindberg, J. O. , From, J. , Stödberg, U. & Holmgren, T. (2017). Pedagogical digital competence for police teachers in relation to distance-based police education. I INTED2017 Proceedings. (INTED2017 Proceedings). S. 4219--4227.  

Jaldemark, J. & Håkansson Lindqvist, M. (2017). Professional development with the help of mobile and blended learning : Teachers beliefs about changing higher education practices. Paper presented at the Invited Research seminar on Networked Learning for Professional Development Aalborg, Denmark, 5-7 april, 2017  

Håkansson Lindqvist, M. (2016). The uptake and use of digital technologies in a 1:1 laptop initiative : Exploring the parent perspective. I Proceedings of Australian Association for Research in Education (AARE 2016). (AARE Conference Proceedings)