Marcia Håkansson Lindqvist

  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-1427849
  • E-postadress: marcia.hakanssonlindqvist@miun.se
  • Rumsnummer: D344
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Forskning

Forskningsprojektet om professionsutveckling för fritidslärare handlar om fritidslärares erfarenheter och upplevelser av akademiskt skrivande. Det ger bidrag till såväl innehåll i UVK-kurserna som VFU-kurserna och har bäring för både studenter och lärare inom programmet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. & Ryberg, T. (2021). Editorial introduction : Lifelong learning in the digital era. British Journal of Educational Technology, vol. 52: 4, ss. 1576-1579.  

Håkansson Lindqvist, M. (2021). The use of digital technologies in a 1:1 laptop initiative : The parent perspective. Seminar.net, vol. 17: 01, ss. 1-28.    

Håkansson Lindqvist, M. (2020). Supporting teachers’ task design processes. Exploring an exemplary case of the use of the activity checklist. Mind, culture and activity, vol. 27: 4, ss. 348-359.    

Håkansson Lindqvist, M. & Pettersson, F. (2019). Digitalization and school leadership : on the complexity of leading for digitalization in school. The international journal of information and learning technology, vol. 36: 3, ss. 218-230.    

Håkansson Lindqvist, M. , Gustafsson, M. & Gallego, G. (2019). Exploring physicians, nurses and ward-based pharmacists working relationships in a Swedish inpatient setting : a mixed methods study. International Journal of Clinical Pharmacy, vol. 41: 3, ss. 728-733.    

Håkansson Lindqvist, M. (2019). School leaders' practices for innovative use of digital technologies in schools. British Journal of Educational Technology, vol. 50: 3, ss. 1226-1240.  

Håkansson Lindqvist, M. (2019). Talking about digital textbooks : The teacher perspective. The international journal of information and learning technology, vol. 36: 3, ss. 254-265.  

Håkansson Lindqvist, M. (2018). Reconstructing the doctoral publishing process. Exploring the liminal space. Higher Education Research and Development, vol. 37: 7, ss. 1395-1408.    

Håkansson Lindqvist, M. (2015). Exploring Activities Regarding Technology-Enhanced Learning in a One-to-One Initiative. Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 10: 4, ss. 227-245.

Håkansson Lindqvist, M. (2015). Gaining and Sustaining TEL in a 1:1 Laptop Initiative : Possibilities and Challenges for Teachers and Students. Computers in The Schools, vol. 32: 1, ss. 35-62.  

Håkansson Lindqvist, M. (2013). Possibilities and challenges for TEL from a student perspective through the uptake and use of digital technologies in a 1:1 initiative. Education Inquiry, vol. 4: 4  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Håkansson Lindqvist, M. (2015). Conditions for Technology Enhanced Learning and Educational Change : a case study of a 1:1 initiative. Diss. (Sammanläggning) Umeå : Umeå universitet, 2015

Kapitel i böcker, del av antologier

Styf, M. , Sahlin, S. & Håkansson Lindqvist, M. (2021). Professionshandledning : - Att utveckla rektor yrkesidentitet och yrkestrygghet. I Att jobba som rektor : - om rektorer som professionella yrkesutövare. Lund : Studentlitteratur AB. S. 233-242.

Styf, M. , Sahlin, S. & Håkansson Lindqvist, M. (2020). Professionsutvecklande handledning, att utveckla en rektors professionella ledarskapsidentitet. I Perspektiv på handledning för ledare i förskola och skola. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 123-142.

Håkansson Lindqvist, M. (2019). Conditions for Teaching with Mobile Technology in the School Classroom. I Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies. Cham : Springer. S. 69-87.

Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. & Mozelius, P. (2019). Teachers’ beliefs about professional development : Supporting emerging networked practices in higher education. I Networked professional learning : Emerging and equitable discourses for professional development. Springer. S. 147-164.  

Håkansson Lindqvist, M. (2019). The Uptake and Use of Digital Technologies and Professional Development : Exploring the University Teacher Perspective. I Handbook of Research on Faculty Development for Digital Teaching and Learning. IGI Global. S. 505-525.  

Håkansson Lindqvist, M. (2015). Possibilities and Challenges in a One-to-One Initiative from a School Leader Perspective. I Handbook of Research on Applied Learning Theory and Design in Modern Education. IGI Global. S. 270-291.  

Konferensbidrag

Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. , Jaldemark, J. & Cleveland-Innes, M. (2020). A literature review of higher education reform and lifelong learning in a digital era. I Enhancing the human experience of learning with technology : New challenges for research into digital, open, distance & networked education.. S. 189--197.  

Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. , Sundgren, M. , Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Building a network for collaborative support in professional development . I NETWORKED LEARNING 2020 : PROCEEDINGS FOR THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKED LEARNING. Kolding, Denmark : . S. 108--111.    

Håkansson Lindqvist, M. & Fanny, P. (2020). Digitalization and School Leadership : Through the lens of the ecology of resources model. I Proceedings of the international conference on information communication technologies in education (ICICTE) 2020.. S. 22--34.    

Boström, L. & Håkansson Lindqvist, M. (2020). Network building and comparative research about teacher shortage in Denmark, Germany and Sweden. Paper presented at the 1st Dresden Conference on Lateral Entry and second Career Teachers, Dresden, Germany, [DIGITAL], November 24-26, 2020.

Boström, L. & Håkansson Lindqvist, M. (2020). The Teacher Shortage in Sweden – What to do and how?. Paper presented at the 1st Dresden Conference on Lateral Entry and second Career Teachers, [DIGITAL], November 24-26, 2020.

Mozelius, P. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Towards a Support Model for Work Integrated Professional Development : a first evaluation of the CHIM steps. I 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation.. S. 64--69.

Håkansson Lindqvist, M. (2019). Digital technologies in preschool : Teacher work teams’ use of shared active board. I Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education.. S. 132--143.

Håkansson Lindqvist, M. (2019). School leaders' texts on school development projects : Exploring prevailing issues. Paper presented at the World Education Leadership Symposium (WELS), PH Zug, Switzerland, 25-27 September, 2019.

Håkansson Lindqvist, M. (2018). Conditions for Technology Enhanced Learning and Educational Change : A case study of a 1:1 initiative. Paper presented at the 5th ICRTEL 2018 – International Conference on Research in Teaching, Education & Learning, Singapore, 14-15 November.

Håkansson Lindqvist, M. & Pettersson, F. (2018). Leading For Digitalization : Exploring The Leadership Perspective. I ICICTE 2018 Proceedings.. S. 371--381.  

Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. & Mozelius, P. (2018). Professional development as a collaborative endeavour of networked learning in higher educational settings : Dissemination of knowledge among teacher training professionals. I Proceedings of the Eleventh International Conference on Networked Learning 2018. (Proceedings of the International Conference on Networked Learning)  

Mozelius, P. , Jaldemark, J. & Håkansson Lindqvist, M. (2018). Teachers’ beliefs about professional development and the use of collaborative online tools in higher educational settings. I Proceedings of the 11th International Conference on Networked Learning 2018. (International Conference on Networked Learning). S. 361--364.  

Håkansson Lindqvist, M. (2018). Teaching With Digital Textbooks : Possibilities And Challenges From The Teacher Perspective. I ICICTE 2018 Proceedings.. S. 77--87.  

Sundgren, M. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. , Mozelius, P. & Öberg, L. (2017). Design of Active Learning Spaces for Blended Learning Groups - the Teacher Perspective. I International Forum on Active Learning Classrooms, Minnesota, MN, August 9-11 2017.

Håkansson Lindqvist, M. (2017). Facilitating Pedagogical Digital Competence for Teachers: Exploring a project model for schools as organizations. I Proceedings of the Scottish Educational Research Association (SERA) Annual Conference 2017.

Håkansson Lindqvist, M. (2017). Förutsättningar för teknikstött lärande. Ett 1:1 initiativ. I Book of Abstracts, NGL Next Generation Learning Conference.  

Liljeström, M. , Gu, L. , Holmgren, R. , Holmgren, T. , Paulin, H. , Råde, A. & Håkansson Lindqvist, M. (2017). How will they react if we make them talk? : Students’ experiences from learner-created video tasks in online university education in Sweden. I Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2017.. S. 318--328.  

Stödberg, U. & Håkansson Lindqvist, M. (2017). Municipal implementation of a new learning management system in K-12 schools : The teacher perspective. I Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2017.. S. 33--42.  

Olofsson, A. D. , Håkansson Lindqvist, M. , Lindberg, J. O. , From, J. , Stödberg, U. & Holmgren, T. (2017). Pedagogical digital competence for police teachers in relation to distance-based police education. I INTED2017 Proceedings. (INTED2017 Proceedings). S. 4219--4227.  

Jaldemark, J. & Håkansson Lindqvist, M. (2017). Professional development with the help of mobile and blended learning : Teachers beliefs about changing higher education practices. Paper presented at the Invited Research seminar on Networked Learning for Professional Development Aalborg, Denmark, 5-7 april, 2017  

Håkansson Lindqvist, M. (2016). The uptake and use of digital technologies in a 1:1 laptop initiative : Exploring the parent perspective. I Proceedings of Australian Association for Research in Education (AARE 2016). (AARE Conference Proceedings)