Turism

Spara favorit 29 jun juni 2016

Experter inom turism, evenemang och resande.

Dimitri Ioannides - ETOUR

Dimitri Ioannides

Turismens ekonomiska geografi, turism, planering och hållbar utveckling, turism på öar, turism i perifera områden och gränsöverskridande turism, turism och arbetsliv

ETOUR

Maria Lexhagen

Digital marknadsföring och management inom turism, innovation och destinationsutveckling, sociala medier, kundbeteende, populärkulturturism.

Peter Fredman

Peter Fredman

Naturturism, friluftsliv, fjällturism, trender inom turism, turism i nationalparker och skyddade områden

Rosemarie Ankre

Friluftsliv och naturturism i kust- och skärgård, planering och förvaltning relaterat till friluftsliv, buller och naturlig tystnad i kust- och fjällandskap, kunskap om besökare - insamlingsmetoder

Anders Nordvall

Evenemang, festivaler och evenemangsturism. Evenemangsutveckling och utvärdering, evenemangsdesign och upplevelser.

ETOUR

Robert Pettersson

Evenemangsturism, destinationsutveckling, lokal- och regional utveckling, trender inom turism, kulturturism och visitor tracking.

Sandra Wall-Reinius

Turism och friluftsliv i perifera och rurala landskap, främst i skyddade områden och i områden med vildmarkskänsla. Landskap, naturskydd, naturturism, besökarstudier, fjällturism, enklavisk turism, all inclusive turism.

Kai Kronenberg

Turismens socio-ekonomiska effekter.

Mattias Fuchs

IT och turism, den digitala utvecklingens betydelse för turism, Big Data, Business Intelligence & Tourism, marknadsföring och "branding" inom turism, Tourism Economics

Daniel Laven

Kulturarv och turism, hållbarhet inom turism och kulturella och kreativa näringar.