Friskvård

Mittuniversitetet vill uppmuntra fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Bland annat genom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad karaktär.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Mittuniversitetet ska kvalitetssäkra verksamheten genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter.

Kontakt

HR-avdelningen

HR-avdelningen