Vi har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Via dem kan forskare och partners från kommunala organisationer söka finansiering för förstudier och projekt.

201512.jpg

Här finns mallarna för ansökan om finansiering inom de kommunala samarbetsavtalen. Det är viktigt att förstudien har aktiva projektledare både från akademin (Mittuniversitetet) och från kommunen, t ex en tjänsteman från någon förvaltning eller bolag inom aktuell kommun. 

Mall för förstudie i samarbete med Sundsvalls kommun

Mall för förstudie i samarbete med Timrå kommun

Mall för förstudie i samarbete med Härnösands kommun

Mall för förstudie i samarbete med Örnsköldsviks kommun

Samverkan med Östersunds kommun. Stödet ges till utbyggnad av forskningscentrum Etour, RCR, Sportstech och Nationellt vintersportcentrum. Kontakta respektive forskningsledare för mer information. Läs mer om samarbetet med Östersunds kommun