På Kommunikationsavdelningen jobbar vi både operativt och strategiskt med kommunikationsfrågor för hela universitetet, externt och internt, i det lilla och i det stora. Våra prioriteringar styrs i hög grad av ledningens och fakulteternas agendor och behov.

Kommunikationstjänster via andra leverantörer

Foto och film

Upphandlade fotografer

Du kan kontakta den kommunikatör som finns kopplad till din avdelning/forskningscenter om du vill få bilder tagna till din verksamhet, eller kontakta fotografen själv.

Upphandlad fotograf för Östersund är Sandra Lee Pettersson

Prislista
Profilerande verksamhetsbilder: 1400 kr/tim.
Porträttfotografering: 1150 kr/tim.
Eventbilder/reportage/ad hoc: 1150 kr/tim.
Urval och bildbehandling: 1150 kr/timme.
* Pressbilder/friköpta bilder: 1250 kr/bild.

Kontaktuppgifter 
Mejl: sandra@sandralee.se
Mobil: 070 295 85 82
Webbplats: http://sandralee.se/
Instagram: https://www.instagram.com/fotografsandralee/


Upphandlad fotograf för Sundsvall är Henrik Bodin

Prislista
Samma timpris för all fotografering, urval och bildbehandling: 1500 kr/timme. 
* Pressbilder/friköpta bilder: 750 kr/bild. 

Kontaktuppgifter
Mejl: henrik@henrikbodin.com
Mobil: 076 78 43 018
Webbplats: https://www.henrikbodin.com/
Instagram: https://www.instagram.com/henrikdigitalcontent/

* Med pressbilder avses rätt att använda fotografier som omfattas av avtalet för att ge vidare till media, men även samarbetspartners m.fl. Alltså för användning utanför Mittuniversitetet. Observera att dessa bilder också kräver att de medverkande på bild gett sitt godkännande till sådan användning. 

Rutiner

Arbetsgång: 

  • En beställning/fråga kommer från anställd på Mittuniversitetet.
  • Offertförfrågan/avstämning om uppdragets omfattning – vad ska fotograferas, när, hur många situationer/personer/motiv ska fotograferas, hur många bilder tänker sig beställaren slutgiltigen ska levereras och i vilket/vilka format (liggande och/eller stående bilder och ev. andra format till webb/sociala medier).
  • Fotografen skickar offert i word eller PDF-fil. Offerten ska vara uppdelad på antal timmar för fotografering och antal timmar för bildbehandling/leverans i efterfrågade format. Om pressbilder beställts ska även antal och pris anges för dem. Offertförfrågan och offert ska diarieföras på dnr MIUN 2022/2858. 
  • Beställaren tackar ja till offerten alternativt så blir det en ny avstäming och ny offerförfrågan och offert.
  • Fotograferingen genomförs enligt uppdrag och riktlinjer för bildspråk som finns i vår grafiska profil. Ibland är beställaren med vid fotograferingen, ibland genomför fotografen uppdraget på egen hand. Ni kommer överens om hur ni vill ha det. 
  • Fotografen levererar 2-5 bildvarianter för varje beställd situation/porträtt/motiv. Vid större event där det ska tas väldigt många bilder så gäller inte detta utan då kommer ni överens om vad som ska levereras. ”Tittbilderna” kan antingen läggas upp i ett galleri hos fotografen som beställaren får en länk till eller så kan fotografen leverera filer. I det senare fallet vill vi ha lågupplösta bilder, och de kan vara helt obehandlade.
  • Beställaren väljer bilder.
  • Fotografen bildbehandlar och levererar de färdigbehandlade bilderna.
  • Fotografen skickar faktura.

Modellrelease
Alla som är identifierbara på bilderna måste ha godkänt sin medverkan, pga GDPR. Den som beställer bilderna har oftast ansvaret, men även fotografen vid viss fotografering. Oftast planerar vi fotograferingen noga innan och då ser beställaren till att i förväg ha ordnat med detta. Ibland kommer vi överens med fotografen om att använda någon person som fotografen känner och då får fotografen se till att den/de person/-erna skriver på avtalet. Detta kan antingen göras elektroniskt eller på pappersblankett. Länk till signering digitalt: https://www.miun.se/kontakt/modellrelease/
Önskar du papperblankett kontakta din kommunikatör eller Anna Ossung

Bildformat
Det är beställaren för varje uppdrag som får tala om hen önskar liggande och/eller stående bilder och ev. andra önskemål. Vanligast är liggande bilder, men som ska kunna beskäras till stående bilder eller beskäras för speciella format ex. till webb och sociala medier.

Bildstorlek
6000x4000 px med 300 dpi, om inte annat avtalats

 

Filmning och streaming

Förfrågningar om Film-, streaming och Poddproduktion skickas till Medieproduktionsenheten via: medieproduktion@miun.se

Därifrån bokar vi in ett möte där vi går igenom era önskemål, tankar och idéer för att er vision ska bli verklighet.

De gånger vi inte kan eller hinner hjälpa er har vi även möjlighet att avropa från våra avtalsleverantörer Slice AB (för Sundsvall och Östersund) samt Skaparkraft HB i Uppsala för övriga landet.

OBS! Avrop får endast göras i samråd med oss på Medieproduktion.

Visitkort

Visitkorten trycks vid vaktmästeriet, Campus Östersund och faktureras din institution/avdelning. Du måste ha ett godkännande från din prefekt/chef innan beställning. 

Här beställer du visitkort.

Översättning och/eller språkgranskning (ej OH)

Översättning och språkgranskning av uppdrag som inte bekostas av gemensamma medel, OH, beställs från extern leverantör och medför en kostnad, dvs. bekostas av beställande institution/ avdelning/ projekt/ motsvarande.

Här finns information om våra upphandlade externa leverantörer

 

Event

När du ska arrangera ett event och inte vill göra allt själv, kan du vända dig till våra leverantörer inom konferensstöd. Antingen tar du hjälp med vissa delar av eventet eller med hela. 

Ta hjälp med ett event

Sidan uppdaterades 2023-10-15