Här hittar du information och vägledning inom området studieadministration.

MI7A1713.jpg

Antagningsfunktionen

Mittuniversitetets Antagningsfunktion genomför antagning till universitetets utbildningar på grund- och/eller avancerad nivå samt till uppdragsutbildning. På dessa sidor publicerar vi information o...

Atlas - Utbildningsdatabas

Atlas hjälper oss att ha god kontroll och kvalitet på våra kurs- och utbildningsplaner samt att Atlas ger oss en gemensam databas för att på ett samlat sätt presentera vårt utbildningsutbud på webb...

Forskningsdatabasen

Mittuniversitetets forskningsdatabas används för upprättande och uppföljning av individuella studieplaner för doktorander.

Ladok för anställda

Ladok är vårt studiedokumentationssystem som omfattar studerande på grund- avancerad och forskarnivå. Här rapporterar du utbildningsresultat, administrerar webbregistrering, tentamenstillfällen,...

Schema

Här ser du alltid ditt aktuella program och kursschema.