Mittuniversitetet har en unik och framstående position inom fältet idrott. Sedan 2018 är vi ett Riksidrottsuniversitet där idrottsforskning, idrottsrelaterade utbildningar och elitidrottare möts för att utvecklas och utbyta erfarenheter.

Kontakt

Idrottskoordinator: Agnes Wredenberg

Parasportkoordinator: Marie Ohlsson

Övriga frågor: idrott@miun.se

Övriga kontaktpersoner

Intervjuer med studenter

På sociala medier

Nyheter

Kontakt

Agnes Wredenberg

Koordinator|Coordinator

010-142 86 26