Exempel på samverkan

Här hittar du exempel på samverkan som pågår eller har genomförts mellan Mittuniversitetet och olika aktörer i samhället. Det kan ge dig en närmare inblick i vad vi kan erbjuda och en uppfattning av vad ett samarbete med oss kan innebära.

MI7A9986.jpg

Samverkan inom utbildning

I de flesta av våra utbildningar gör studenterna praktik, examensjobb eller uppsatsarbete i nära samverkan med näringslivet i regionen. En lyckoträff för både studenten och er verksamhet! 

Samverkan inom forskning 

Det mesta av vår forskning sker nära eller i samarbete med aktörer inom de olika näringarna.  Det kan ske på olika sätt, via föredrag, referensgrupper, skarpa uppdrag till större forskningsprogram. Möjligheterna är många.  

Inspireras av exempel på samverkan

Samverkan med Härnösands kommun

Mittuniversitetet och Härnösands kommun undertecknade 2016 ett samarbetsavtal för gemensam utveckling av kommunens verksamheter och universitetets utbildning och forskning. Avtalet omfattar totalt ...

Samverkan med Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra...

Samverkan med Timrå kommun

Timrå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett avtal om forskningssamarbete för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi...

Samverkan med Östersunds kommun

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har ett avtal om samverkan kring forskning och utveckling. Avtalet ska stärka och utveckla verksamheten vid campus Östersund och att bidra till en långsiktig...

Utmanar studenter

Företag utmanar studenter vid Information och PR programmet med skarpa uppdrag.

Nytt underställ skapar arbetstillfällen

I april nästa år lanserar Woolpower ett flamskyddat underställ, en framgång för både företaget och regionen mycket tack vare samverkan med forskningsmiljön Sports Tech vid Mittuniversitetet.

Slipad strategi gav nya möjligheter

I samverkan med forskningsmiljön Nationellt vintersportcentrum gick ProSharp från känsla till att faktiskt veta. I en vetenskaplig studie mätte man hur slipningen av  skridskon påverkade åkarens...

Kompetensutveckla din personal

Behovet av kompetensutveckling ökar och fler företag och organisationer ser över vilka möjligheter som finns på marknaden. Det finns även önskemål om att kunna anpassa områdena för kompetensutveckl...

InnoHEIs

InnoHEIs strävar efter att utvidga rollen för högskolor och deras forsknings- och innovationsinfrastruktur.

SHREC

SHREC-projektet hanterar utmaningen med övergången till en lågkoldioxidekonomi. Syftet är att underlätta för företag och hushåll att investera i förnybar energianvändning för att sänka sina...