Idrottsvetenskap

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen IDROTTSVETENSKAP. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 50 svenska sidor och 24 engelska sidor som är taggade med IDROTTSVETENSKAP. Innehållet kan variera beroende på språk.

Fysisk inaktivitet – en ledande riskfaktor för ökad dödlighet

Fysisk inaktivitet är den fjärde ledande riskfaktorn för ökad dödlighet globalt och det är den främsta orsaken till hjärt-kärlsjukdomar och cancer, som är...

Långsiktig parasport

Forskning och utveckling inom para-alpin skidåkning och para-kanot ska bidra till långsiktig parasportutveckling tillsammans med IPC, Internatione...

Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för- och nackdelar med...

Långsiktig parasport

Forskning och utveckling inom para-alpin skidåkning och para-kanot ska bidra till långsiktig parasportutveckling tillsammans med IPC, Internatione...

Visa fler