Kulturgeografi

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen KULTURGEOGRAFI. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 8 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med KULTURGEOGRAFI. Innehållet kan variera beroende på språk.

Arbetsmigration blir ett sätt att ta makten över sin livssituation

Att tillfälligt flytta till ett annat land för ett nytt jobb kan upplevas som ett alltför stort steg för många. Men, i en studie från Mittuniversitete...

Forskarstuderande möts i frågor om social hållbarhet inom turism

Den 17-21 september genomfördes en doktorandkurs på turismforskningscentret ETOUR och avdelningen för turism och geografi. Ett tiotal forskarstuderande...

Spelar platsen egentligen någon roll i dagens resande?

Paketresor upplevs av turisterna som prisvärda, enkla att boka och bekväma. Men all-inclusiveresor och kryssningsturism avgränsar sig från det...

Forskare vid ETOUR – redaktörer för temanummer om turismens arbetsliv

ETOUR-forskarna Dimitri Ioannides och Kristina Zampoukos har gästspelat som redaktörer för den internationella journalen Tourism Geographies och tagit fram...