Kulturgeografi

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen KULTURGEOGRAFI. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 2 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med KULTURGEOGRAFI. Innehållet kan variera beroende på språk.

Fjällandskapets utveckling och bevarande engagerar många

– De svenska fjällen är inte vildmark, människor har satt sina avtryck, säger Sandra Wall-Reinius, lektor i kulturgeografi. Hur fjällen ska bevaras, oc...

Ny forskning sätter fingret på utbredd sexism inom turismsektorn

Anställda inom turismsektorn är ofta unga, invandrade och kvinnor. Och de utsätts för mer sexism än anställda inom många andra branscher. Det...