Additiv tillverkning

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen ADDITIV TILLVERKNING. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 11 svenska sidor och 7 engelska sidor som är taggade med ADDITIV TILLVERKNING. Innehållet kan variera beroende på språk.

Konstruerad hjärna för ännu bättre säkerhetsutrustning

Vad händer i hjärnan vid ett kraftigt slag mot huvudet? Ingen vet, men genom tester kan forskarna åtminstone utröna hur fort eller hur hårt ett slag...

15 miljoner kronor satsas på nytt 3D-center i Mittnorden

Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Tröndelag vill etablera sig som ett av norra Europas centrum när det gäller additiv tillverkning, eller 3D-printing...

Försvarets avveckling banade väg för forskning inom 3D-print

För tio år sedan köpte Mittuniversitetet in en 3D-printer för sju miljoner kronor. Det gav forskarna unika möjligheter, och ett försprång mot resten av...

Arcam och Mittuniversitetet tecknar nytt samarbetsavtal

Mittuniversitetet har tecknat ett kompetenskontrakt med ett av världens främsta företag inom additiv tillverkning, Arcam EBM. Avtalet ger Arcam tillgång...

 • EBM komponenter kan bygga fusionsreaktor

  26 april - 2017

  Komponenter som behövs för att bygga fusionsreaktorn i Frankrike kan framgångsrikt tillverkas med hjälp av EBM metoden, det redovisade Andrey Koptyug...

 • Kryobehandling av skelettcancer

  16 november - 2017

  Behandling av skelettcancer är idag en omfattande procedur, både vad gäller själva ingreppet men även vad gäller patientens återhämtningstid efter operation...

 • Tekniken som kan öppna dörren för fusionsenergin

  30 september - 2016

  Additiv tillverkning är på väg att revolutionera industrin. Genom tekniken kan avancerade komponenter som förut var svåra och dyra att tillverka tas fram på...

 • INNOKOMP

  16 november - 2017

  Projekt Innovativ pulverbaserad komponentteknologi, INNOKOMP, fokuserar på pulver, en grön teknik, som råmaterial för vidareförädling. En del av...

 • Amorfa metaller

  16 november - 2017

  Projektet syftar till att additivt framställa så kallade amorfa metaller. Dessa typer av metaller har en hållbarhet som vida överträffar de...

 • Forskning skapar nya företag

  01 juli - 2016

  AIM Sweden AB är det senaste av nya spin-off företag sprunget ur forskning och unik spetskompetens vid Mittuniversitetet. Här tillverkas det med hjälp...

 • Additiv tillverkning

  16 november - 2017

  Labbet för additiv tillverkning gör det möjligt att skapa avancerade komponenter i en rad olika material från en 3D-modell i datorn, komplexa geometrier...