Destinationer

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen DESTINATIONER. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor som är taggade med DESTINATIONER. Innehållet kan variera beroende på språk.

ETOUR kan stärkas genom nya nationella satsningar

Regeringens särskilda utredare Britt Bohlin har presenterat utredningen kring Sveriges besöksnäring. För ETOUR ger förslagen nya möjligheter att arbeta...

Är turistnäringen mer innovativ än vi tror?

Det finns stora skillnader mellan serviceproducerande företag och tillverkande industri, men ändå fortsätter vi många gånger att analysera servicesektorn –...

Relationell destinationsutveckling

Generellt, finns det tre sorters destinationer. Det finns de som kämpar för att överleva för att slutligen stagnera eller möta nedgång, de som...

Forskningsbaserad tjänst för turismnäringen vidareutvecklas i Silicon Valley

Världsledande turismforskning vid Mittuniversitetets forskningscentrum Etour ligger bakom den nya tjänsten Geztio som skapar stort värde för turismnäring...