Krisforskning

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen KRISFORSKNING. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 16 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med KRISFORSKNING. Innehållet kan variera beroende på språk.

Östersunds kommun och Mittuniversitetet tecknar avtal om samverkan

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har undertecknat ett avtal om samverkan kring forskning och utveckling. Avtalet ska stärka och utveckla...

Resultat från HOMERISK projektet

Under våren 2018 avslutades forskningsprojektet HOMERISK som våra forskare Linda Kvarnlöf, Erika Wall och Jens Ljungdahl har varit verksamma i sedan 201...

Intervju med Roine Johansson

Möt Roine Johansson, professor Mittuniversitetet och kollega på RCR Roine Johansson forskar om krishantering och är speciellt intresserad av frivilligresurs...

Licentiatseminarium i data- och systemvetenskap: Klas Gustavsson

Den 13 Juni ägde ett licentiatseminarium i data- och systemvetenskap rum på Mittuniversitetet. Klas Gustavsson försvarade sin avhandling "Stochastic...