Prestation

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen PRESTATION. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 29 svenska sidor och 12 engelska sidor som är taggade med PRESTATION. Innehållet kan variera beroende på språk.

Nykonstruerade tester kan utveckla unga fotbollsspelare

Många år av träning ligger till grund för att exempelvis nå fotbolls-VM och en fotbollsspelares förmåga att göra snabba förändringar i riktning och...

Nationellt vintersportcentrum först ut med ackreditering

För första gången någonsin har ett laboratorium utanför Storbritannien och Irland blivit granskat och godkänt av The British Association of Sport and...

Labbtest – mer än siffrorna på papperet

Oavsett om man läser vetenskapliga artiklar inom idrottsfysiologi eller om man bara slår upp en kvällstidning och läser artiklar om idrott får man...

Mittuniversitetet studerar höghöjdsfysiologi på världens tak

Forskare från Mittuniversitetet har i helgen avslutat en stor studie av vandrare och klättrare på Mount Everest och påbörjar idag en Himalayaexpedit...

Visa fler