Remote Timber ‑ Robusta och säkra system för fjärrstyrda virkeslastare

Arbetet på virkesterminaler runtom i Sverige ska effektiviseras genom att utveckla ny teknik för att fjärrstyra lastare. I forskningsprojektet "Remote Timber" är målet att samma operatör ska kunna ta hand om lastning och lossning på flera virkesterminaler.

Virkesterminal
Virkeslastare med virke och 5G mast - Remote Timber

Demotest Remote Timber

Den 18 november genomfördes det första skarpa testet av en fjärrstyrd virkeslastare på SCAs virkesterminal i Torsboda. Här kan du se hur testet gick och lyssna när projektets samarbetspartners presenterar projektet.
Youtube-länk till online event om fjärrstyrning

Online-event om fjärrstyrning - Framtidens fjärrstyrda arbetsplatser

online-event om framtidens fjärrstyrda arbetsplatser. Du får träffa Mittuniversitetets samarbetspartners Boliden som arbetat med att fjärrstyra skrotare i gruvor, SCA och Telia som samarbetar för att fjärrstyra virkeslastare med 5G och Saab som utvec

Forskningen finansieras med stöd från:

Fordonsstrategisk forskning och innovation

Finansiärer

FFI

Sidan uppdaterades 2024-02-13