Mittuniversitetet är ett internationellt universitet. Det kan du som student dra nytta av. Möjligheterna till att skaffa sig internationell erfarenhet är många. En möjlighet som erbjuds är utlandsstudier.

Två gånger om året öppnar vi ansökan om utlandsstudier men det är bra att börja planera en utlandsperiod så tidigt som möjligt under din utbildning. Vissa utbildningar har en valbar termin som passar särskilt bra för utlandsstudier. Ta reda på vad som gäller för din utbildning. Nedan har vi samlat vanliga frågor som dyker upp på vägen till ansökan om utlandsstudier.

1. Är jag behörig?
Du måste var student vid Mittuniversitetet och ha minst 60 högskolepoäng från Mittuniversitetet vid utresa. Dina studier ska ha bedrivits i den takt du antagits till. Utlandsstudierna ska bedrivas på heltid.
Läs mer om behörighet

2. När kan jag åka?
Det beror på vilken utbildning du läser. Prata med den akademiska kontaktpersonen på din institution för att ta reda på vilken termin som passar bäst för dig och din utbildning.

3. Var kan jag åka?
Ämnena i din utbildning styr var du kan åka. Bland valbara universitet finns de som rekommenderas framför andra på grund av god överensstämmelse i kursutbud och terminstider. Sök bland värduniversiteten i Mittuniversitetets databas och förankra ditt val med den akademiska kontaktpersonen på din institution innan du söker.
Sök värduniversitet

4. Fördröjs min examen?
Du väljer kurser i samråd med din institution. På så vis kan du redan innan du åker säkerställa att dina kurser kan räknas in i din examen.
Läs mer om tillgodoräknande 

5. När söker jag? 
Den ordinarie ansökningsperioden äger rum i januari/februari varje år inför kommande läsår. En andra ansökningsomgång sker i september då platser som är kvar från den första omgången fördelas.
Läs mer om ansökan och ansökningsperioder

6. Finns det stipendium?

Läs mer om CSN och olika typer av stipendium

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands inom utbytesprogrammet Erasmus+ finns möjlighet att söka bidrag för merkostnader. Bidraget gäller för deltagare med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom. Ekonomiskt bidrag kan beviljas för exemplevis anteckningsstöd, teckenspråkstolkning, psykoterapi, transport till lärosätet/praktikplatsen/sociala aktiviteter, högre kostnad för anpassat boende eller boende lärosätet/praktikplatsen, rekognoseringsresa med assistent, och incheckning av extra bagage för utrustning. Kontakta International Relations Office och/eller samordnare för pedagogiskt stöd för mer information.

Frågor? Kontakta den akademiska kontaktpersonen på din institution eller International Relations Office.