Hur många poäng kan jag bli antagen till per termin?

Spara favorit

Du kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng per höst- och  vårtermin. En heltidsutbildning räknas som 30hp och en halvfartsutbildning som 15hp. I samband med antagning till ett program eller en kurs som sträcker sig över flera terminer räknas naturligtvis endast den del som avser aktuell termin.

När du söker sommarkurser  kan du bli antagen till högst 22,5 hp, vilket motsvarar 3 kurser på vardera 7,5 hp. 

Om du vill läsa mer än 45 högskolepoäng per termin måste du ansöka om parallelläsning. För att göra detta använder du blanketten för ansökan om parallelläsningLyssna. Ansökan skall tillstyrkas av studierektor på respektive avdelning innan den bifogas till ansökan.