Jag har gjort en anmälan till utbildning vid Mittuniversitetet. Kan jag ändra den?

Spara favorit

Ja, det kan du. Har du gjort en webbanmälan gör du önskad ändring på Antagning.se. Har du anmält dig skriftligen kan du antingen skicka in din ändring skriftligen på nytt, det är alltid den sist daterade skriftliga anmälan som gäller, eller göra en webbanmälan då tar webbanmälan över och blir gällande. 

Om du däremot ändrar din anmälan efter sista ansökningsdag leder det i regel till att den kommer att räknas som en sen ansökan. Detta innebär i sådana fall att du inte konkurrerar på samma villkor som dem som anmält sig i tid. Sent inkomna anmälningar meritvärderas inte. Behöriga sökande rangordnas efter det datum anmälan inkom till antagningen. Observera att platsgarantin inte gäller när du söker sent dvs efter sista anmälningsdag.