Kan jag konkurrenskomplettera när jag söker till Mittuniversitetet?

Spara favorit

Om kompletteringstid finns angiven för antagningsomgången/terminen du söker till finns angiven så kan du göra följande kompletteringar både för behörighet och för bättre meritvärde.

  • behörighetskompletteringar
  • utbyteskompletteringar
  • tilläggskompletteringar
  • intyg över anställning som påbörjats efter anmälningstidens utgång

Hur du laddar upp/skickar in dina meriter.