Vad innebär särskild behörighet?

Spara favorit

Särskild behörighet för program och kurser på grundnivån
Förutom kravet på grundläggande behörighet ställer vissa utbildningar även krav på speciella förkunskaper, så kallad särskild behörighet.

 

De särskilda behörighetskraven för program och kurser på grundnivå som vänder sig till högskolenybörjare uttrycks i områdesbehörigheter. Varje områdesbehörighet innehåller krav på förkunskaper i form av vissa kurser från gymnasieskolan eller komvux, så kallade ”behörighetskurser”. Lägsta betygskrav är G/3 om ingenting annat anges. För vissa utbildningar kan även krav på arbetslivserfarenhet eller andra relevanta förkunskaper ställas.

Särskild behörighet för utbildningar som inte vänder sig till nybörjare
De särskilda behörighetskraven för utbildningar som inte vänder sig till nybörjare uttrycks som krav på en eller flera högskolekurser och ibland också viss yrkeserfarenhet.