Mittuniversitetets idrottsakademi

Spara favorit 5 mar mars 2019

Mittuniversitetet har en unik och framstående position inom fältet idrott. Sedan 2018 är vi ett Riksidrottsuniversitet där idrottsforskning, idrottsrelaterade utbildningar och elitidrottare möts för att utvecklas och utbyta erfarenheter.

Forskning

På Campus Östersund ligger Nationellt Vintersportcentrum och Sports Tech Research Center. Båda har unika laboratoriemiljöer för forskning kring idrottsprestaion men också forskning och utveckling av material och produkter för idrottare. Labben används också flitigt av världseliten inom främst skidåkning för tester och utvärdering. 

Utbildning

Vi har utbildning på grund, avancerad och forskarnivå i idrottsvetenskap. Inom ramen för vårt engagemang som Riksidrottsuniversitet utbildar vi också tränare för olika idrotter inklusive parasport. Inom ämet maskinteknik finns programmet Sportteknologi med fokus på produktutveckling för sport och fritid. 

Vi erbjuder också studenter som satsar på en elitkarriär inom idrott en anpassad studiegång. 

Samarbeten

Våra samarbeten sträcker sig från företag och näringsliv till idrottsförbund och andra organisationer. Flödet av utifrånperspektiv i våra samarbeten stärker både forskning och utbildning mot att leverera resultat som har stor användbarhet.