Mittuniversitetets idrottsakademi

Mittuniversitetet har en unik och framstående position inom fältet idrott. Sedan 2018 är vi ett Riksidrottsuniversitet där idrottsforskning, idrottsrelaterade utbildningar och elitidrottare möts för att utvecklas och utbyta erfarenheter.

Forskning

På Campus Östersund ligger Nationellt Vintersportcentrum och Sports Tech Research Center. Båda har unika laboratoriemiljöer för forskning kring idrottsprestaion men också forskning och utveckling av material och produkter för idrottare. Labben används också flitigt av världseliten inom främst skidåkning för tester och utvärdering. 

Utbildning

Vi har utbildning på grund, avancerad och forskarnivå i idrottsvetenskap. Inom ramen för vårt engagemang som Riksidrottsuniversitet utbildar vi också tränare för olika idrotter inklusive parasport. Inom ämet maskinteknik finns programmet Sportteknologi med fokus på produktutveckling för sport och fritid. 

Vi erbjuder också studenter som satsar på en elitkarriär inom idrott en anpassad studiegång

Samarbeten

Våra samarbeten sträcker sig från företag och näringsliv till idrottsförbund och andra organisationer. Flödet av utifrånperspektiv i våra samarbeten stärker både forskning och utbildning mot att leverera resultat som har stor användbarhet.

Kontakt

Frågor om studier och elitidrott, samarbeten med mera:
idrott@miun.se

Idrottskoordinator på Mittuniversitet:
Agnes Wredenberg

Övriga kontaktpersoner

På sociala medier

Nyheter

Andreas Karlsson – volontär för Special Olympics

Andreas Karlsson är lärare på psykologprogrammet på Mittuniversitetet. Han är engagerad i Special Olympics World Winter Games som arrangeras i Östersund och Åre 2021. Det är världens största idrottsevenemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Lär dig mer om ett av världens största idrottsevenemang

Om drygt ett år står Sverige och Östersund/Åre för första gången värd för Special Olympics World Winter Games. Tisdag 8 oktober får du veta mer om evenemanget, om Mittuniversitetets engagemang och hur du kan bli delaktig och få chans till ökad kunskap om intellektuell funktionsnedsättning.

Nationellt vintersportcentrum
Robin Bryntesson invigning vindtunnel
Mona Brorsson Skidskytte
Fotbollstester
Idrottsvetenskapligt program