I kulturgeografi studeras samspelet mellan naturmiljö, samhälle och människan på olika skalnivåer; från individ till lokal, regional, nationell och global nivå. En utgångspunkt vid kulturgeografiska studier av samhället är att rummet, exempelvis i form av rumsliga skillnader och förutsättningar, spelar en avgörande roll och har ett eget förklaringsvärde.

Kulturgeografi handlar även om att förstå och sätta in företeelser i ibland mycket komplexa och även över tid föränderliga, rumsliga, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella sammanhang. I ämnet ingår bland annat fältstudier, landskapsanalyser av natur- och kulturresurser samt verktyg för att hantera miljö- och klimatproblem.

Är du intresserad av hur globala processer påverkar människor och de landskap vi lever i? Vill du förstå relationerna mellan människor och platser? Vill du arbeta med frågor om miljö, naturresursanvändning och samhällsutveckling? Då kan kulturgeografi vara något för dig. Som kulturgeograf får du en bred tvärvetenskaplig utbildning. Detta kan exempelvis handla om samhällsplanering, utvecklings-och resursfrågor på lokal eller regional nivå, urbanisering eller olika hållbarhetsfrågor i Sverige eller internationellt.