Kurser

Spara favorit

År 1
Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
Algebra med funktionslära, 7,5 hp
Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp
Datornätverk, 7,5 hp
Diskret matematik, 7,5 hp
Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp
Operativsystem, introduktion, 7,5 hp

År 2
Nätverkssäkerhet, 7,5 hp
Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp
Webbprogrammering, 7,5 hp
Linjär algebra I, 7,5 hp
Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp
Valbar kurs, 7,5 hp
Applikationsutveckling i Java, projektkurs, 7,5 hp
Kryptografi, 7,5 hp

År 3
Webbtjänster, 7,5 hp
Datorsäkerhet, 7,5 hp
TCP/IP-nät, 7,5 hp
Avancerad administration av Linuxsystem, 7,5 hp
Tillämpad datateknik, 7,5 hp
Programmeringsmetodik med projekt, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp