Kurser

Spara favorit

År 1
Grundläggande datavetenskap, 7,5 hp
Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp
Algebra med funktionslära, 7,5 hp
Operativsystem introduktionskurs, 7,5 hp
Diskret matematik, 7,5 hp
Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp
Datornätverk, 7,5 hp

År 2
Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp
Administration av UNIX-lika system, 7,5 hp
Inbäddade system för Internet of Things, 7,5 hp
Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp
Java II, 7,5 hp
Webbprogrammering, 7,5 hp
Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp
Kryptografi, 7,5 hp

År 3
Projektbaserad produktutveckling, 15 hp
Programmeringsmetodik med projekt, 7,5 hp
TCP/IP-nät, 7,5 hp
Datorsäkerhet, 7,5 hp
Applikationsutveckling i Java, projektkurs, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.