Turism och destinationsutveckling | miun.se
 Gamla bildbanksbilder

Drömmer du om en karriär inom besöksnäringen? Behovet av kompetens inom strategisk planering och hållbar utveckling har aldrig varit viktigare inom en av världens största näringar. Med över 40 års erfarenhet av högre turismutbildning erbjuder programmet inom turism– och destinationsutveckling vid Mittuniversitetet undervisning inom besöksnäringens alla delar. Du undervisas av erfaren och kunnig personal som också är forskare vid ETOUR, European Tourism Research Institute, Sveriges ledande turismforskningscentrum. Efter studierna får du akademisk kompetens som gör dig attraktiv i branschen. En nära kontakt med arbetslivet genom praktik och projektarbeten förbereder dig för din kommande karriär.

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 30
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4291

Sista anmälan: 19 april 2022

Höstterminen 2023

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 30
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4411

Sista anmälan: 17 april 2023

Höstterminen 2023

room Distans
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Nej
 • Studiefart: 100%
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 30
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4243

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Alla vägar öppna
Programmet är för dig som söker en bred kompetens inom en rad olika områden inom turism och destinationsutveckling som till exempel entreprenörskap och företagande, planering, strategisk ledning, marknadsföring och regional utveckling. Du som vill fördjupa dig inom ett eget valt tema har flera möjligheter att göra det i olika kurser.

Tydlig internationell koppling
Utbildningen är internationellt inriktad och du kan förlägga delar av studierna utomlands. Lärarna på utbildningen har olika bakgrunder och strävar efter att ge dig internationella exempel för att skapa global förståelse för turism och besöksnäringen.

Fokus på hållbarhet
Turism och besöksnäringen står inför stora framtida utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Det måste tas hänsyn till de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av vårt resande. Därför behövs den kunskap om hållbar turism som vårt program tillhandahåller. Vi söker studenter som brinner för turismens och besöksnäringens hållbara utveckling, som vill få en helhetssyn av hållbarhet och bli utrustade med nödvändiga verktyg för att kritiskt analysera, utmana samt föreslå förbättringar och innovativa lösningar.

Forskningsnära
Programmet bygger på över 40 års erfarenhet av turismutbildning på akademisk nivå och finns i en region där besöksnäringen länge varit stark. Den senaste forskningen utgör ett betydande inslag i utbildningen genom ETOUR - Sveriges ledande turismforskningscentrum. Vid Mittuniversitetet erbjuds även Nordens enda forskarutbildning i turismvetenskap.

Det här är en bransch som erbjuder många karriärmöjligheter

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Tourism Studies or Human Geography

Efter utbildningen

Vi söker studenter som vill vara väl förberedda inför en nationell och internationell arbetsmarknad. Tidigare studenter återfinns inom både privat och offentlig sektor. De arbetar bland annat som planerare, utredare och analytiker, turist- och destinationschefer, projektledare och strateger, marknadsföringsansvariga och företags- och produktutvecklare samt egenföretagare.
Utbildningen är för dig som också vill bli kvalificerad för fortsatta studier på avancerad nivå och därefter forskarutbildningsnivå. Efter utbildningen kan du även söka traineeutbildning.

Arbetslivskontakt

Programmet ger dig möjlighet till tio veckors praktik, samt gästföreläsare, fältarbete och studieresor. Projektarbete i samarbete med programmets partners i näringen ger dig förutsättningar för att bygga kontaktnät och kännedom om arbetsmarknaden. Fler kopplingar till arbetslivet får du genom MIUN Arbetsliv och MIUN Innovation som bland annat erbjuder coaching, mentorprogram, affärsutvecklingsstöd och arbetsmarknadsmässor.

Bildfrånfilm

"Det är en mångsidig, mångkulturell och stimulerande lärmiljö"

Simon Strömqvist, student, berättar om Turism och destinationsutvecklingsprogrammet.

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-12-01